Illustraties van Ilse Meijerink

  • Landje

    illustratie voor‘Leerlijn Rekenen’, SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.Tekening, bewerkt in Photoshop.publicatie 2012

  • Portfolio